Foto: imageBROKER / NTB

Temastoffet

Temasaker frå NTB omsette til nynorsk

Temastoff er lengre saker med fleire bilete under kategoriane bil, mat, bustad, reise og livsstil/forbrukar/kunnskap.

Kvar veke sender vi ut nye saker i alle dei ulike temakategoriane. Det er mogleg å abonnere på heile temapakken, eller berre enkeltkategoriar som til dømes bil eller reise.

Ta gjerne kontakt for eit pristilbod

Dagleg leiar/redaktør NPKJan Inge Fardal+47 91310274jani@npk.no