Foto: imageBROKER / NTB

Grunntenesta

Store og små saker frå NPK

Grunntenesta omfattar både store og små saker frå NPK. Vi leverer notisar, aktuelle nyheitsartiklar, intervju og featuresaker med bilete.

Kvar dag leverer vi rundt 20 eigenproduserte notisar og nyheitsartiklar. I tillegg kjem det gjerne ei ny aktuelt-sak kvar dag. Ein gong i veka legg vi også ut eit lengre intervju og ei lengre featuresak, ofte med fleire bilete og faktaboks.

Abonnentane er i hovudsak store og små aviser. Sakene kan brukast både på papir og på nett med visse vilkår.

Ta gjerne kontakt for eit pristilbod

Dagleg leiar/redaktør Jan Inge Fardal+47 91310274jani@npk.no