Fotomontasje : Beate Haugtrø

Nynorskroboten

Nynorskroboten er populær

Nynorskroboten har vore under utvikling i Nynorsk Pressekontor sidan 2018. No er det statsstøtta utviklingsarbeidet fullført, men inntil vidare tek NPK framleis ansvaret for å vedlikehalde nynorsken i den opne kjeldekoda Apertium. Den kommersielle drifta av Nynorskroboten har NTB-selskapet Arkitekst overteke. Kontakt https://www.ntb.no/kommunikasjon/spraaktjenester.

Nynorskoboten er framleis eit viktig og nyttig arbeidsverktøy for NPK. Under koronakrisa vart talet på artiklar me publiserte mangedobla. Det var mogleg eine og åleine på grunn av roboten.
Dagleg leiar/redaktørJan Inge Fardal+47 91310274jani@npk.no